NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 26-05-2024
25-05-2024 75 TRÚNG SVIP BT: 75
24-05-2024 56 TRƯỢT
23-05-2024 09 TRƯỢT
22-05-2024 64 TRÚNG SVIP BT: 64
21-05-2024 50 TRÚNG SVIP BT: 50
20-05-2024 74 TRƯỢT
19-05-2024 05 TRÚNG SVIP BT: 05
18-05-2024 19 TRÚNG SVIP BT: 19
17-05-2024 95 TRÚNG SVIP BT: 95
16-05-2024 65 TRÚNG SVIP BT: 65
15-05-2024 98 TRÚNG SVIP BT: 98
14-05-2024 46 TRƯỢT
13-05-2024 49 TRÚNG SVIP BT: 49
12-05-2024 59 TRÚNG SVIP BT: 59