NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ sáu, 07-05-2021
07-05-2021 547 TRƯỢT
06-05-2021 459 TRƯỢT
05-05-2021 866 TRÚNG SVIP 3C: 866
04-05-2021 580 TRÚNG SVIP 3C: 580
03-05-2021 925 TRÚNG SVIP 3C: 925
02-05-2021 678 TRƯỢT
01-05-2021 365 TRÚNG SVIP 3C: 365
30-04-2021 736 TRÚNG SVIP 3C: 736
29-04-2021 916 TRÚNG SVIP 3C: 916
28-04-2021 213 TRÚNG SVIP 3C: 213
27-04-2021 333 TRÚNG SVIP 3C: 333
26-04-2021 352 TRƯỢT
25-04-2021 278 TRÚNG SVIP 3C: 278
24-04-2021 177 TRÚNG SVIP 3C: 177