NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Chủ nhật, 28-02-2021
27-02-2021 313 TRÚNG SVIP 3C: 313
26-02-2021 600 TRÚNG SVIP 3C: 600
25-02-2021 855 TRÚNG SVIP 3C: 855
24-02-2021 315 TRÚNG SVIP 3C: 315
23-02-2021 110 TRÚNG SVIP 3C: 110
22-02-2021 808 TRƯỢT
21-02-2021 607 TRÚNG SVIP 3C: 607
20-02-2021 130 TRƯỢT
19-02-2021 103 TRÚNG SVIP 3C: 103
18-02-2021 910 TRÚNG SVIP 3C: 910
17-02-2021 177 TRÚNG SVIP 3C: 177
16-02-2021 603 TRƯỢT
15-02-2021 386 TRƯỢT
14-02-2021 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ