THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ sáu, 07-05-2021
07-05-2021 4-6 | 81 87 | 45 87 14 54 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG LÔ: 87 | TRÚNG LÔ: 45 87
06-05-2021 5-9 | 54 69 | 34 36 03 83 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 54 | TRÚNG LÔ: 34 36
05-05-2021 5-6 | 78 88 | 75 53 74 69 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 88 | TRÚNG LÔ: 75 53 69
04-05-2021 8-1 | 70 24 | 10 71 80 57 TRÚNG ĐẦU: 8 | TRÚNG ST: 70 24 | TRÚNG LÔ: 10 80X3 57
03-05-2021 2-7 | 48 91 | 02 30 68 40 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG LÔ: 91 | TRÚNG LÔ: 68 40
02-05-2021 7-6 | 52 87 | 05 11 69 01 TRÚNG ĐẦU: 7 | TRÚNG LÔ: 52 | TRÚNG LÔ: 05 69X2 01
01-05-2021 6-5 | 15 21 | 28 37 99 12 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 15 21 | TRÚNG LÔ: 28X2 37 99
30-04-2021 2-8 | 76 25 | 11 19 73 88 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 76 | TRÚNG LÔ: 19 73 88
29-04-2021 1-6 | 58 35 | 29 90 63 60 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 58 35 | TRÚNG LÔ: 29 90 60
28-04-2021 1-3 | 96 08 | 42 05 82 45 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 96 08 | TRÚNG LÔ: 05 82 45
27-04-2021 3-3 | 02 09 | 48 38 29 24 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 02 09 | TRÚNG LÔ: 48 38 29
26-04-2021 5-0 | 78 94 | 14 52 55 42 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG ST: 78X2 94 | TRÚNG LÔ: 14 52 55
25-04-2021 7-8 | 28 07 | 81 04 58 99 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 28 07X2 | TRÚNG LÔ: 04 99
24-04-2021 7-6 | 78 72 | 13 40 62 79 TRÚNG ĐẦU: 7 | TRÚNG LÔ: 72 | TRÚNG LÔ: 13 62 79
23-04-2021 6-0 | 10 67 | 77 41 84 09 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 67 | TRÚNG XIÊN 4: 77 41 84 09
22-04-2021 7-4 | 79 60 | 91 92 79 28 TRƯỢT | TRÚNG ST: 79 60 | TRÚNG LÔ: 92 79 28