THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Chủ nhật, 28-02-2021
27-02-2021 1-3 | 69 73 | 82 66 91 77 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG LÔ: 73 | TRÚNG XIÊN 4: 82 66 91 77
26-02-2021 0-0 | 51 10 | 21 01 37 33 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 51 10 | TRÚNG LÔ: 21 37 33
25-02-2021 5-6 | 98 06 | 29 72 61 32 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG ST: 98 06 | TRÚNG LÔ: 29 72
24-02-2021 1-5 | 40 85 | 22 09 77 32 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 40 85X2 | TRÚNG XIÊN 4: 22 09 77 32
23-02-2021 0-1 | 43 96 | 31 81 55 74 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 43 | TRÚNG LÔ: 81 74
22-02-2021 0-8 | 62 18 | 98 41 44 62 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 62 18X2 | TRÚNG LÔ: 98 62
21-02-2021 0-7 | 69 98 | 72 16 27 76 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 69X2 98 | TRÚNG LÔ: 72 16 27
20-02-2021 3-0 | 67 13 | 82 91 33 30 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 67 | TRÚNG LÔ: 82X2 33 30
19-02-2021 0-3 | 78 16 | 78 08 64 35 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 78 16 | TRÚNG XIÊN 4: 78 08X2 64 35
18-02-2021 1-0 | 89 75 | 24 29 77 34 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 89 75 | TRÚNG XIÊN 4: 24 29 77 34X2
17-02-2021 7-7 | 99 43 | 16 90 82 39 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 99 | TRÚNG LÔ: 16 90X3 82
16-02-2021 0-3 | 51 57 | 70 17 16 58 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 51 57 | TRÚNG XIÊN 4: 70 17 16 58
15-02-2021 7-7 | 87 58 | 95 90 62 63 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 58 | TRÚNG LÔ: 90 63
14-02-2021 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
13-02-2021 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
12-02-2021 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ