THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Chủ nhật, 26-05-2024
25-05-2024 4-3 | 23 48 | 19 48 92 47 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 23X2 48 | TRÚNG XIÊN 4: 19 48 92X2 47
24-05-2024 9-8 | 71 88 | 79 14 80 21 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 71 88 | TRÚNG XIÊN 4: 79 14 80 21
23-05-2024 7-0 | 85 42 | 88 00 82 87 TRƯỢT | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 82 87
22-05-2024 9-6 | 02 26 | 25 61 26 06 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG LÔ: 26X2 | TRÚNG LÔ: 61 26X2 06
21-05-2024 0-2 | 73 18 | 32 84 63 02 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRÚNG ST: 73 18 | TRÚNG LÔ: 32X2 63 02
20-05-2024 6-6 | 23 10 | 10 98 91 21 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 10 | TRÚNG LÔ: 10 98 91
19-05-2024 7-7 | 35 58 | 69 10 34 95 TRÚNG ĐẦU: 7 | TRÚNG LÔ: 35 | TRÚNG LÔ: 69 10 95
18-05-2024 1-1 | 86 19 | 34 53 16 65 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 19 | TRÚNG LÔ: 34 53 65
17-05-2024 6-6 | 53 42 | 80 11 31 23 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 4: 80X2 11X2 31 23
16-05-2024 2-4 | 64 93 | 52 92 42 90 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG LÔ: 93 | TRÚNG XIÊN 4: 52 92X2 42 90
15-05-2024 2-7 | 72 99 | 98 12 25 21 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG LÔ: 72 | TRÚNG XIÊN 4: 98 12X2 25 21
14-05-2024 8-0 | 18 99 | 23 65 25 10 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 18 99 | TRÚNG LÔ: 65 25 10
13-05-2024 9-6 | 06 20 | 66 43 55 06 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 06 20 | TRÚNG LÔ: 06
12-05-2024 0-7 | 62 72 | 61 75 30 90 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRÚNG LÔ: 62 | TRÚNG LÔ: 75 30 90
11-05-2024 7-6 | 35 30 | 41 80 52 99 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 30 | TRÚNG LÔ: 80 52 99
10-05-2024 3-5 | 88 98 | 36 70 28 40 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG ST: 88 98 | TRÚNG XIÊN 4: 36 70X2 28 40